Svenssons Bildemontering är en modern bilåtervinnare som miljöbehandlar bilar systematiskt och lägger ut alla brukbara delar till försäljning som reservdelar.


Kvalitetspolicy

 • Att underhålla och ständigt förbättra verksamheten och ledningssystemet

 • Att alltid motsvara kundernas, och övriga intressenters, krav och förväntningar

 • Att alltid ta allvarligt på returer som är till följd av en kvalitetsbrist

Miljöpolicy

 • Att alltid följa gällande lagar, bestämmelser och avtal

 • Arbeta aktivt för att förebygga förorening och minska vår miljöbelastning

 • Sträva efter att reservdelar från demonterade bilar i första hand återanvänds och i andra hand materialåtervinns

Arbetsmiljöpolicy

 • En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för oss

 • Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och skyddsorganisation

 • Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision

  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet

  • Påverka sin egen arbetssituation

  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs

  • Utveckla sin kompetens

  • Ta ansvar för sin egen hälsa